VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
2017-től érkezik egy újabb generáció – a lélekcsaládok újra szövődnek…
Kategória: Új-generációs gyermekek

9…9…9…

2017-től érkezik egy újabb generáció – a lélekcsaládok újra szövődnek…

A kilences a teljesség száma, a beteljesülés és a kiteljesedés száma. 9 hónap után születik az új élet, és a 9. hónapban szüretelünk, ünneplünk. 2016 a 9-es szám misztikájában telik, egy kilences ciklus (2008-2016) beteljesül és kiteljesedik. Immáron pedig átléptünk a 9-es év 9. hónapjának és 9. napjának energiakapuján, amikor is a 9-9-9 csodájában az új ciklus (2017-2025) új energiái egyre érezhetőbben jelen vannak.

A 9-9-9 kapuján átkelve áramlanak felénk az új ciklus új energiái, új lehetőségei. Átrendeződik körülöttünk a morfogenetikus mezőnk, a mágneses terünk. Hiszen, mi magunk változunk mag-unkban. A változások úgy teljesedhetnek be és ki, ha mi magunk is hajlandóak vagyunk változni. Másképpen gondolkodni, másképpen érezni, másképpen cselekedni, mint ahogyan eddig tettük. Legalábbis abban az ügyben mindenképpen, amely életterületen változást szeretnénk elérni.

Sokat lehet olvasni és hallani arról, hogy egy olyan idősíkon élünk, ahol a nagy változások történnek, fontos alkímiai átalakulások és transzformációk mennek végbe. Igen, a változások korszakában élünk. Egy energiamezőben vagyunk jelen, amely energia-térben különleges csillagállások, és bolygóállások nyitnak újabb és újabb energiakapukat. Mi pedig szabadon választhatunk, együtt áramlunk-e a hullámokkal. Az új energiák potenciáljai, ajándékai lebegnek körülöttünk…

A 9-9-9 energiakapu új energiatereket nyitott össze a lélekcsaládok és az új generációs gyermekek potenciáljait illetően. Évtizedek óta megfigyelhető az a spirituális jelenség, miszerint egyre tisztább energetikájú lelkek inkarnálódnak a Terrára. Ez maga az emberiség spirituális evolúciója. Az emberiség egy ciklusváltásban van jelen, amikor is a kifelé áradást, felváltja a befelé figyelés, a visszahúzódás. Mint amikor lélegzünk, ki és be. A figyelmünk most befelé fordul, és a külső értékek teremtését felváltja a belső értékek teremtése. Eme belső átalakulás aztán új világot teremt a külsőségekben is, hiszen ahogy fent, úgy lent, ahogy bent, úgy kint. Jelenlegi világunk azért hull porrá, mert a belső értékrend alakul át. Ha a belső világ nem életképes az új ciklusban, akkor a külsőségek is életképtelenné válnak, és összeomlanak, mint egy kártyavár. Ha a gondolataink és érzéseink frekvenciái nem rezonálnak össze az Újvilág rezgéseivel, akkor bizony feszültség keletkezhet, amely kisülésekhez vezethet. Ezt a feszültséget érezzük a mellkasunkban, a fejünkben, a sejtjeinkben…

Mint amikor a meleg és hideg levegő egymásnak feszül, és mennydörög és villámlik…

Ám a nagy vihar után mindig valami teljesen új minőségű levegő érkezik…

Ahogy a bennünk lévő rezgések emelkednek, vagyis a fénytestünk, auránk tisztul, kristályosodik, úgy tisztul Gaia Földanya mágneses tere is. Ahogy egyre tisztább és magasabb frekvenciájú a Terra morfogenetikus mezeje, úgy egyre tisztább lelkek tudnak testet ölteni a Földön. Egyre több karmikus léleksérülés gyógyul meg, így növekszik és emelkedik a szeretet-frekvencia. Bizony van még feladatunk bőven, ám az a sok-sok lélekmunka, amely a saját életünket is átszínezi, hatást gyakorol Földanyácska testére, aurájára is, hiszen itt és most az ő fénytestében élünk. Mint a kisgyermek az anyja fénytestében létezik, úgy létezünk mi is Gaia Anyánk energia-testében.

Ahogy mi fényesedünk, úgy fényesedik a tér is, mint amikor egyre több gyertyaláng gyúl, és bevilágítják a teret, fénnyel, melegséggel és szeretettel töltik fel. Minél több szeretetfényt és melegséget, kedvességet, becsületességet árasztunk magunkból, annál inkább van lehetősége megszületni az újgenerációs lelkeknek eme világba. Minél több karmikus egyensúlytalanság oldódik és tisztul ki a térből, annál inkább tud megteremtődni ama egyensúly, melybe a sérülésmentes lelkek megérkezhetnek.

Olyan lelkek érkeznek az új ciklusban (2017-2025), akik már KORALL - energiában születnek. A Korall-energia 5. dimenziós, Krisztusi energiatartomány, amely a vörös és narancs tartomány magasabb oktávja. A vörös tartományban az előző életek karmikus szeretetsérülései gyógyulnak, a narancs tartományban a generációs, avagy a hetedíziglen minták oldódnak és tisztulnak. A korall a vörös és a narancs kitisztulásából jön létre, vagyis ahogy kifényesedik (meggyógyulnak bennünk a szeretetsebek) a vörös és a narancs, úgy a kettő fénye megnyitja fénytestünkben a korall tartományt. A korall szín megjelenése az aurában, a fénytestben ama 5. dimenziós hangolást jelöli, amikor a lélek felülemelkedik a karma örvényén, és lelkébe ismét béke, harmónia, azaz szeretet-egyensúly költözik.

2017-től (jelentős számban) olyan lelkek érkeznek a Terrára, akik már karmikus sérülés nélküliek, vagyis lelkük a TÜRKIZ békéjében van jelen. A korall szín komplementere, kiegészítője a türkiz színsugár. A lélek, amikor kifényesíti magában a vöröset (előző életek), és a narancsot (generációs családfa minták), akkor a korall (lélekcsalád energia – sérülésmentes lélek, tiszta szeretetben, egyensúlyban létező lélek) kifénylik, és vele együtt a komplementer színe a türkiz.

A TÜRKIZ a zöldből (a vörös komplementere) és a kékből (narancs komplementere) ragyog fel. Avagy amikor megtisztul a szív (zöld) és a kommunikáció, emberi kapcsolatok (kék), akkor fénytestünkben felragyog a türkiz fény. A türkiz szín az aurában szintén – ahogyan a korall szín is – 5. dimenziós energia, 5. dimenziós Krisztusi fénykód. Az emberi kapcsolataink jelölője. Az 5. dimenziós létminőségben szeretettel és békével fordulunk társaink felé. A kapcsolataink és kommunikációnk egymással türkiz fényű: zöld és kék, szívszeretettel és békével teli. A türkiz csillagfény-kód fűzi le életünkbe a „Hogyan, éljünk az 5. dimenzióban?” – kérdésre a választ…

A korall és türkiz minőségek fűzik le a fénytestünkbe, és így az életünkbe, a jelenlétünkbe a lélekcsalád energiát, a lélekpár (ikerlélek) energiát…

Sok nő vár a gyermekáldásra, és közülük többen is érzik, hogy magas rezgésű baba szeretne érkezni Méhükbe. A Méh narancs fényét szükséges kiragyogtatni, kristályosítani a korall rezgéseibe. Az újgenerációs gyermekek olyan apukákhoz és anyukákhoz érkeznek, akik lélekcsaládtagjaik. Így újrafűződnek a Terrán a lélekcsaládok. A korall és türkiz fénykódok lefűzésével az auránkba, a lélekcsalád fényszálakat és az iker-lélekpár fényszálakat horgonyozzuk le magunkban.

A korall minőségű lélekcsalád és lélekpár kapcsolatok a türkiz kódokkal tudnak működni, a türkiz csillagkódokkal életképesek. Hiszen a korall és a türkiz egymás kiegészítői, komplementerei, azaz ha a türkiz fényt és a korall fényt egymásba engedjük, akkor tiszta, áttetsző, gyémántfény energiát kapunk…

Egyre több olyan párkapcsolat van jelen, ahol vagy lélekcsaládtagokként, vagy lélekpárokként vannak a párkapcsolatban. A lélekcsaládtagok és az ikerlélek-párok, olyan magas rezgéseket képesek lefűzni a térbe, melyek csatornát nyitnak a tiszta, karma-sérülés nélküli lelkek megérkezéséhez.

Azok a karmikus párkapcsolatok (nem lélekpárok és nem is lélekcsaládtagok), ahol a karma-sérülés volt az alappillér (vörös és narancs minőség), vagyis a kapcsolatot a sérülés hozta létre, a kapcsolat azért jött létre energetikailag, hogy eme sérülés meggyógyulhasson, az energiák kiegyenlítődhessenek, ennek teljesülésével, a megteremtett egyensúlyban, eme párkapcsolatok feloldódhatnak…

Az újenergiás gyerekeknek már születésétől kezdve 12 szín van jelen a fénytestükben, azaz születésüktől fogva jelen van a 12 csillagfénykód, a 12 szálú DNS a testükben, merkabájukban. Sokkal érzékenyebbek az energiákra, és így sokkal tisztábban érzékelnek, mivel karmikus sérülés nélküliek, vagyis szeretetegyensúlyban vannak. Már eddig is érkeztek ilyen lelkek, 2017-től csupán az érkezők száma növekszik meg.

Kristályfény33 Vaktor Orsolya