VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Kristály-tudat, kristály-háló, kristály-szív… Mitől kristálygyerek a gyerek?
Kategória: Meditációs napok

Manapság egyre több spirituális megjelölésben használjuk a “kristály” kifejezést. Vajon mit jelent spirituális értelemben, amikor valami előtt használjuk a “kristály” jelölést?

Azt már többször is olvahattátok nálam, hogy éppen ciklus váltásban vagyunk “kicsiben” és “nagyban “ is. Azaz maga a korszak is, amiben élünk jelenleg egy korszakváltás, és az évek tekintetében is, 2017-ben egy új 9-es kör nyílik. 2016-9-es év, valami lezárul, és még 2017 első félévében, június 21-ig, a nyári fordulóig is kipörögtek azon minőségek, amelyek nem rezonálnak össze az új energiatérrel. 

Az új energiatér egy tisztább minőség. 

Eme tisztaság-ra hangolódva érkezhetünk meg a “kristály” kifejezéshez, amennyiben úgy tekintünk a kristály szóra, hogy magában hordozza a tisztaságot, a rendet… Hiszen, ami “kristályosodik” az éppen szerkezetbe, egyfajta rendbe sorolódik. Míg a tűz és a levegő amorf elemek, addig a föld és a víz is kristályszerkezetű elemek - nos, a testünk is a földből és vízből vétetett, így a testünk kristályalapú, kristályszerkezetű. 

Ha elképzeljük önmagunkat (például) hegyikristálynak, akkor máris közelebb kerülünk azon érzékeléseinkhez, amikor is a csakráinkat színekben látjuk - plazma effekt…

Ismerjük a mondást, mi szerint a szén kristályosodása maga a gyémánt, és eszerint minden gyémánt szénként kezdte…

Ez hasonló metafora a lótuszvirág mocsárból való felemelkedéséhez, vagy akár a fémnek a tűzben való megmunkáláshoz, ahogy az alkimíában találkozunk vele: "ólomból aranyat”…

Nos…

Ezen metaforák mind-mind egy folyamatot mutatnak be, mégpedig a szeretet alkímiáját, ahogy a “békából királyfi”, a “Szörnyetegből jóképű herceg” válik, vagy akár “Nanny Mcphee-ből (Emma Thompson) gyönyörűséges nevelőnő lesz.

Minden történet a szeretet erejéről szól, a szeretet alkímiai erejéről. Aki szeretetben él, ő kivirágzik, aki félelemben él, ő eldurvul. Ilyen történetet is ismerünk, számosat, akár a hétköznapjainkból is…

 

Így a KRISTÁLY kifejezés, valami szeretettel telítettet, valami szépségeset jelöl. Olyat, ami belülről szép, és belső rendezettsége, Isteni rendje, kiragyog. 

Ő a kristálygyermek…

Bár szeretném hozzátenni, hogy nem biztos, hogy célra vezető ennyiféle skatulyát használni az újgenerációs gyermekekre. Hiszen, ahogy a Föld körüli mágneses tér egyre tisztul, és a rezgések egyre tisztábban a szeretet rezgések, úgy egyre magasabb tudatosságú, tisztább tudatosságú gyermekek születnek meg. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az előző generáció "csak ilyen” vagy “csak olyan”. Ez egy társasjáték, és mindenki, aki jelen van Gaian, hozzájárulás a bolygó tudtaossági szintjének az emelkedéséhez. 

Az számít, hogy mennyire tiszta a szív adása. 

Ráadásul, az, hogy egyre tisztább tudatosságú lelkek inakrnálódnak, nekünk, már itt élőknek azt a lehetőséget hozza el, hogy mi magunk is integráluk magunkba az új energiákat…

Vagyis: bár nem gyémántgyerekként születtünk, hiszen ők most indultak el, viszont az, hogy ők elkezdtek megszületni, éppen azt jelöli számunkra, hogy íme, itt az idő a gyémánt-energiák integrálásra kollektív szinten is. Nem a szegregáció, hanem éppenhogy az INTEGRÁCIÓ a cél! 

Ezt jelentené a kristályosodás. Azaz, mi magunk is rezgünk egyre magasabbra abban a térben, melyet az ÚJGENERÁCIÓ megszületésével hangol és emel.

A dualitás polaritásában jelen vannak a szélsőségek. Ám a kristályosodás = magasabb szeretet frekvenciákra hangolódás, integrálás, és aszerint való jelen-lét, azt is jelenthetné, hogy nem ítélkezünk sem egyik, sem másik oldal felett. 

Semlegesen, hatás nélkül elfogadjuk, hogy a szabad tapasztalás rendjében, bárki bármit választhat. Mi magunk is…

A szeretet nevében hazudni, a szeretet nevében hamisságban élni, már nem rezonál össze az újenergiákkal. Ezek folyamatosan kipörögnek az életünkből…

A KRISTÁLY gyerekek, és úgy álatlában az ÚJGENERÁCIÓS gyermekek, mintha ösztönösen a szív-középpontba helyezkedve élnék az életüket. Szeretettel közelítenek mindenki felé, és nem ítélkeznek (naívnak tűnhetnek, mert az ő belső világukban nem létezik a bántás, nem bírják elviselni a hazugásgot). Az ÚJGENERÁCIÓS gyerekek nagyon érzékenyek az igazságra, fáj nekik a hazugság, a becsapás, a megcsalás, az árulás. Nemet mondanak rá. Ám, valamire nemet mondani, nem egyenlő azzal, hogy ítélkezés történik felette. Van joga mindenkinek nemet mondani arra, amivel nem szeretne együttélni, vagyis együttrezegni. 

Ahogy növekszenek a gyermekek -sajnos- sérülhetnek, ezért nekünk, szülőknek nagyon fontos, hogy vigyázzunk belső világuk tisztaságára, belső Isteni értékrendjükre.

A KRISTÁLY-TUDAT így a szeretet-tudatot jelöli, egy tiszta tudatosságot, szív-tudatosságot. A KRISTÁLY-HÁLÓ egyet jelent a KRISZTUS-HÁLÓVAL. Létünk a 12-es fénykódra épül (szíriuszi teremtés kód), ezért 12 szálú a DNS a teljességbe emel fel, ezért a 12 csillagjegy, ez mind a 12 minőség, mint kristály-prizmánk 12 fénysugara.

Ahogy KRISTÁLYOSODUNK, vagyis tudatosságunk tágul, úgy aktíváljuk önmagunkban a 12 fénysugár teremtő-kódot, így a 12 szálú DNS spirált.

Amikor a Felemelkedett Mesterek tanítani kezdték nekem a 12 fénysugár összefüggéseit, az egész spirituális érzékelésem “kirstályosodott”, vagyis egységbe rendeződött, átláthatóságba, tisztán érzékelésbe. 

SZIVÁRVÁNY-EMBEREK vagyunk - túl a szivárványon az emlékezésünk ragyog fel. Kristály-lényünk, vagy akár gyémánt-lényünk, mint prizma ragyog a Mindenségben, és szórja 12 fénysugarát eme jelenlétben. 

A szív-tudatosság a smaragd zöld tartomány. A zöld komplementere a vörös. A zöld és vörös fénytengely éppen azt tanítja nekünk, hogy a zöld szív-tudatosságot, hogyan élhetjük meg az anyagban, a Földön. Milyen érdekes, hogy Jézus Mester, aki a Krisztus-tudatosságot horgonyozta le a Földön, mint Kristály-tudatosságot, azaz szív-tudatosságot, éppen a vörös fénysugár mestere. A szívünk zöldje felett a rózsaszín található a csecsemőmirigy csakránknál, mint Isteni magunknál. Ő a rózsaszín tartomány, szívünk zöldben és rózsaszínben úszik. Milyen érdekes ismét, hogy a vörös fénysugár fénnyel telített minősége maga a rózsaszín. Minél inkább képesek vagyunk a Földi létünkben, az anyagban a zöld szív-tudatosságot megélni, annál inkább kerülünk vissza a rózsaszín szív-mag középpontba…

Annyi csodálatos ősi tudást hordoznak nekünk a fénysugarak, minden itt van a szemünk előtt, csak képessé kellene válnunk, hogy olvasni tudjunk a Fénysugarak Akashájából…

Ha szeretnéd Te is felébreszteni magadban a 8. Dimenzió - Fénysugarak Akashájának Ősi Tudását önmagadban…

Ha szeretnél kapcsolódni a 12 minőséged, mint EREDET FÉNYKÓDJAID legtisztább tudatosságával - szertnéd azt aktiválni és integrálni…

Ha szeretnéd a nyári új energiákat legtisztább minőségben megélni, és mag-adévá tenni, vagyis eggyé válni és egyesülni az Isteni rendezés és Isteni eredet tisztaságával…

 

Akkor szeretettel várunk 

a Felemelkedett Fénymesterekkel együtt 

a 12 Fénysugár Akasha Ősi Tudásának, 

a 12 ágú Fénycsillag ősi misztériumának 

aktiváló és integráló folyamataiban…

 

Közvetített tanítások és vezetett meditációkon keresztül...

 

Bővebben: 

http://vaktororsolya.hu/cikk/104

 

2017. Július 29-30. (szombat-vasárnap) 

9.00 - 18.00 (első nap)

és 9.00 - 16.00 (második nap)

 

Helyszín: MagNet Ház, Budapest, Andrássy út 98. (Lótusz terem)

 

részvételi díj a helyszínen: 25.000.-Ft

                                             

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

 

1. kurzus: (2 napos)

Lemúria 12 ágú fénycsillag misztériuma

  • megismerkedés a 12 színsugár, 12 fénysugár jelentéseivel
  • megismerkedés a 12 minőség analógiákkal, összefüggésekkel
  • megismerkedés a 12 fénysugár quinteszenciájával, mint tiszta tudatosságával, avagy a fénymesterek enegiájával, analógiájával
  • megismerkedés a 12 fénysugár energiájában az arkangyalok energiájával és analógiájával
  • 12 szálú DNS spirál ébresztés
  • 12 fényű teremtő kódok aktiválása
  • 12 fénysugár szeretetsérülések tisztítása és gyógyítása
  • 12 fénysugár magasabb minőségeinek integrálása, aktiválás önmagunkban
  • kapcsolódás a fénymesterek és arkangyalok világaival, energiáival
  • együttműködés a hétköznapokban a fénymesterek és arkangyalok tudatosságaival, energiáival

továbbá: meditációk és gyakorlatok, tecnikák és módszertanok

Miben támogat a kurzus?

Életed ismét áramlásba és áradásba kerül a 12 teremtő fénykódnak köszönhetően:

bőség, anyagiak, pénzügyek, önkifejezés, önmegvalósítás, teremtés, szív-tudatosság, kapcsolódás magasabb “isteni” belső minőségeiddel, csillag-tudatosság hangolás, dualitás és polaritás harmóniája, szinkronicitása, férfi és női energiák egyensúlya - mellérendeltsége - együttműködése

 

Szeretettel,

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya