VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Csillagközi Iskola - Kurzus tematika
Kategória: Kristályfény-Merlin Iskola

gate_to_the_universe_by_darkbloodwolf11-d33i0ap.png

A Csillagközi Iskola szellemi tanítók által vezetett szellemi iskola, amely a holisztikusság elvében, a hármasság energiájában, összefüggéseket, analógiákat tanít. Újra rendszerez, magasabb megértésbe emeli a spiritiszta tanulmányokat. Belső, valódi képességet ébreszt a külsőséges képesítés helyett. Az iskola energiatere ébreszti benned önvalód határtalan és végtelen intelligenciáját, mint kreatív, teremtő erőt. Mélységes önismereten vezet végig, hogy felszínre hozhasd lelked óceánjából önmagad igazgyönygét…

A Csillagközi Iskola Újgenerációs energiatér, mely a fent és a lent harmóniáját és szinkronicitását tanítja, avagy a felsőbb világok tudását. Azaz, hogyan élhetjük meg jelen-létünkben, hogy életünk termékenységben és bőségebn kivirágozzon, és gyümölcsözzön. Önön magasabb, csillag-tudatosságunkat, szív-tudtaosságunkat ébreszti, hogy kapcsolódhassunk tiszta mag eszenciánkkal, és így itt és most bőségben, örömben és szeretésben élhessünk (mely csillagközi természetünk).

Cél: Csillagszív-tudatosság ébresztése, aktiválása, integrálása. A gyémántfény-energiával való együttműködés, fénymunkálkodás.

Az iskolához semmilyen előképzettségre nincsen szükség, nem feltétel semmilyen előtanulmány.

s513684399758134301_p10_i1_w312.jpg

1. kurzus: (2 napos)

Lemúria 12 ágú fénycsillag misztériuma

 • megismerkedés a 12 színsugár, 12 fénysugár jelentéseivel
 • megismerkedés a 12 minőség analógiákkal, összefüggésekkel
 • megismerkedés a 12 fénysugár quinteszenciájával, mint tiszta tudatosságával, avagy a fénymesterek enegiájával, analógiájával
 • megismerkedés a 12 fénysugár energiájában az arkangyalok energiájával és analógiájával
 • 12 szálú DNS spirál ébresztés
 • 12 fényű teremtő kódok aktiválása
 • 12 fénysugár szeretetsérülések tisztítása és gyógyítása
 • 12 fénysugár magasabb minőségeinek integrálása, aktiválás önmagunkban
 • kapcsolódás a fénymesterek és arkangyalok világaival, energiáival
 • együttműködés a hétköznapokban a fénymesterek és arkangyalok tudatosságaival, energiáival

továbbá: meditációk és gyakorlatok, tecnikák és módszertanok

Miben támogat a kurzus?

Életed ismét áramlásba és áradásba kerül a 12 teremtő fénykódnak köszönhetően:

bőség, anyagiak, pénzügyek, önkifejezés, önmegvalósítás, teremtés, szív-tudatosság, kapcsolódás magasabb “isteni” belső minőségeiddel, csillag-tudatosság hangolás, dualitás és polaritás harmóniája, szinkronicitása, férfi és női energiák egyensúlya - mellérendeltsége - együttműködése

 

részvételi díj: 25.000.-Ft

Következő időpont: 

2017. Július 29-30. (szombat-vasárnap) 9.00 - 18.00 (első nap) és 9.00 - 16.00 (második nap)

Helyszín: MagNet Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

1900111_10202429908043145_298495924_n.jpg

2. kurzus: (2 napos) - feltétel az első kurzus

A dimenziók világai - Csillagközi tudatosság 

 • megismerkedés a dimenziók minőségeivel
 • megismerkedés a dimenziók jelentéseivel 
 • megismerkedés a dimenziók összefüggéseivel, analógiáival
 • magasabb dimenzió-tudatosság ébresztés
 • magasabb dimenzió-tudatosság aktiválás és integrálás
 • új energia-háló fűzés 
 • sejtmemória átírás
 • magasabb fénykódok ébresztése
 • dimenzionális számmisztika
 • dimenzionális szimbólum rendszerek 
 • csillag-kódok és szimbólumok összefüggései, analógiai
 • plejádi és szíriuszi létsíkokkal való kapcsolódás
 • plejádi és szíriuszi összefüggések és analógiák szinkronicitása, harmóniája
 • plejádi és szíriuszi minőségek ébresztése
 • plejádi és szíriuszi fénykódok aktiválása és integrálása

Továbbá: 5 ágú gyémántfény-csillag módszertan, a gyémántfény-energiával való együttmunkálkodás, tisztítás és gyógyítás

Avagy, hogyan tudsz Te is fénymunkásként tisztítani és gyógyítani a gyémántfény-energiával?

Miben támogat a kurzus?

A dimenzionális összefüggések csillag - és szív - tudatosságában:

karma-körök zárása, karmikus sérüléseken való felülemelkedés, megbocsátási szertartás, megbocsátás alkímia erejének integrálása, karma-tanítások (saturnusi tanítások) integrálása és abból való tovább lépés, sors-leckék integrálása, lélekszintű továbblépés magasabb dimenzionális tudatosságba (mint dimenzióváltás - avagy csillag-tudatosság megnyílás és tágulás)

Továbbá: meditációk, gyakorlatok, együttműködés és használat a hétköznapokban

 

részvételi díj: 25.000.-Ft

Következő időpont: 

2017.  Szeptember 16-17. (szombat-vasárnap) 9.00 - 18.00 (első nap) és 9.00 - 16.00 (második nap)

Helyszín: MagNet Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

csillag-sziget-27-jovo-kep.jpg

3. kurzus: (2 napos) - feltétel az első és második kurzus

A TAROT (nagy arkánum) világának fénysugarai, és dimenzionális összefüggései

 • megismerkedés a TAROT (nagy arkánum) számmisztikájának és szimbólum rendszerének összefüggéseivel
 • mindezt a fénysugarak jelentésén keresztül
 • összefüggéseiben a dimenzionális tudatossági szintekkel
 • lélekfejlődésünk állomásainak csillagközi jelentései és összefüggései
 • egyiptomi, atlantiszi, lemúriai inkarnációk tisztítása, egységbe való visszahelyezése
 • egyiptomi, atlantiszi, lemúriai inkarnációk karma-köreinek zárása, abból való tovább lépés
 • ősi tudás aktiválás és integrálás
 • sejtszintű tudás-kódok aktiválása és integrálása
 • AKASHA-KRÓNIKA olvasás
 • karma körön kívüli rátekintés és összefüggések értelmezése
 • magasabb dimenzionális tudatosság aktiválása és integrálása

Miben támogat a kurzus?

A TAROT (csak a nagy arkánumot tanuljuk) mint ősi tudomány, és a lélek minden titkának megfejtője, kiemel bennünket életünk megrekedéseiből, és egy magasabb rálátást ajándékoz nekünk. Életünk ismét áradásba kerül, mert a Tarot segítségével visszakapcsolódunk tiszta mag valónkhoz. 

Ami új és más e TAROT kurzuson: az a 12 fénysugárral való kapcsoldódás és a diemnziók számmisztikájának és szimbólum rendszerének idekapcsolása, ennek összefüggéseinek értelmezése, ezáltal egy sokkkal szélesebb aspektusba emelése a TAROT világának. 

Az egyik legizgalmasabb lélek-utazás eme kurzus, hisze az egyes és a kettes kurus tananyagát egységbe rendezi, ezáltal egy széles körű rálátást adva a spirituális tudományokra.

A három kurzus elvégzése olyan megnyílást eredményez, melynek hatására könnyedén tudunk eligazodni és tovább haladni lélekfejlődésünk útján. Újra rendszerezünk, és így érthetővé, és könnyen emészthetővé válik a spirituális világ, mint szellem világ. Célja a három kurzusnak az, hogy visszakapcsoldóhassunk az egyszerűség, könnyűség, játékosság és öröm frekvenciáin a végtelen Univerzum Misztériumához. Cél a magasabb dimenzionális rálátás, értelmezés, tisztán érzékelés (látás, hallás), tisztán tudás eszenciáinak felébresztése, - ha úgy tetszik - bizonyos értelemben a “dimenzió-váltás”, mint belső önkép áthangolása, felhangolása…

Továbbá: meditációk, gyakorlatok, tecnikák és módszertanok, együttműködés és használat a hétköznapokban

 

részvételi díj: 25.000.-Ft

Következő időpont: 

-

Helyszín: MagNet Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

kozmikus_tudat.jpg

CSILLAGKÖZI - SZEMINÁRIUM

A három kurzus elvégzése után nyílik meg a lehetőség a CSILLAGSZÍV-TUDATOSSÁGBAN, a CSILLAGKÖZI - ENERGIATÉRBEN való rendszeres együttműködésre, és együtt-fénymunkálkodásra:

Egy napos szemináriumok következnek, az aktuális energiákat lehorgonyozva, az újgenerációs tanításokkal  együttműködve, azokhoz kapcsolódva, az újgenerációs energiák integrálása. Közben a felbukkanó szeretetsérülések tisztítása, gyógyítása. 

Ám ebben a térben, már a csillagtérben dolgozunk, itt már csillagtéri szeretetsérülések gyógyulnak, más csillaglétek harmonizálása és szeretéssel, örömmel való fénytöltése történik, hogy jelen-létünk transzformációjában egész létezésünk visszakerülhessen az áradásba.

Itt már nem egy-egy inkarnációval dolgozunk, hiszen a történetek száma végtelen és határtalan, mint az Univerzum. 

Magasabb dimenziók csillag-energiaterében munkálkodva, együttdolgozunk szíriuszi, plejádi, orioni, andromédabeli, és más további csillagok és csillagjegyek, csillagképek energiáival. Közben együttműködve az asztrológiai és asztrozófiai analógiákkal, valódi csillagközi tudatosságban hangolódva mindig az új csillag- és bolygóállásokkal.

E szeminásriumok már egy magasabb tudatosságú fénymunkára hívnak mind önmagunkban, mind bolygó-tudatossági szinten:

 • Gaia körüli kristály-háló megfűzése
 • új tudatosság csillagkódjainak lehorgonyzása
 • a morfogenetikus mező, a mágneses tér transzformációja
 • a St. Germain - i tanítások és a Krisztusi tanítások szerinti életvitel kialakítása
 • új közösségi erőtér kialakítása

E Csillagközi Szemináriumokon való részvételek segítik a fényküldötti minőségeink kiteljesedését, és az önmegvalósítást. Fényküldöttként és fénymunkásként időről időre a szemináriumokon kapcsoldóva, együt dolgozhatunk önmagunk, szeretteink, környezetünk és a bolygó felemelkedéséért - mint szeretés - és szív-tudatosság emelkedésért.

A szemináriumokon való részvétel feltétele a 3 alap kurzus elvégzése.

részvételi díj: 14.000.-Ft

Következő időpontok:

2017. Augusztus 5. Szombat 9.00 - 18.00

vagy

     Agusztus 12. szombat 9.00 - 18.00

(a téma ugyanaz: aktuális energiák, Plejádok, Sziriusz, Orion, és további csillagok tudatosságának, valamint az asztrológia és asztrozófia csillag-üzeneteinek tükrében)

Helyszín: MagNet Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

csillaguzi-kek.jpg

Szeretettel várunk Benneteket! 

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya